Afdelinger / Fodbold Ungdom / Om afdelingen / Formål og forventninger

Formål og forventninger

Det er vores formål, at:

 • tilbyde fodbold for både piger og drenge
 • have hold i alle ungdomsrækker
 • spille fair
 • alle spillere uanset niveau skal have det sjovt til træning og kamp
 • den enkelte spillers ønsker, behov og forudsætninger tilgodeses bedst muligt
 • alle spillere uanset niveau udvikler sig som fodboldspiller (individuelt og på holdet)

 

Vi vil:

 • sørge for spilledragt (tøj) til kampe
 • have en kontaktpersonordning. Holdets kontaktperson er spillernes, forældrenes og trænernes bindeled til ungdomsudvalget (og bestyrelser)
 • gennem kurser sikre kvalificerede trænere for alle hold
 • tilstræbe at deltage med spillere fra U9 til og med U14 Drenge/piger i Sejs Cup hvert år i juni/juli måned
 • tilstræbe at øvrige hold deltager i andre hjemlige stævner
 • tilstræbe at alle hold fra U8 til og med U17 Drenge/piger deltager i det årlige indefodboldstævne i Møllehøjhallen

 

Vores forventninger til forældrene er, at

 • de er positive både til træning og kamp
 • de ikke kritiserer dommere og modstandere
 • de hjælper med at skabe en god atmosfære på og omkring holdet
 • de kører til kamp, når det er deres tur
 • de for de yngste årgange deltager aktivt som kampledere og hjælpere efter behov (3 og 5-mandsbold)
 • de ser deres børn spille kamp
 • de kommer med opmuntrende tilråb til alle både i medgang og modgang
 • de støtter og hjælper trænerne efter behov
 • de bruger kontaktpersonen, hvis der opstår problemer
 • de deltager i forældremøder og andre fælles aktiviteter
 • de husker på, at det er børnene og ikke forældrene der spiller til fodbold

 

Vores forventninger til trænerne er, at

 • de med deres gode opførsel er et godt eksempel for spillerne
 • de viser samme interesse/engagement for alle deres hold/spillere uanset niveau
 • de ikke brokker sig overfor dommerne
 • de ikke tillader spillerne at råbe negativt efter hinanden
 • de tilstræber at stille hold, så både de gode og de mindre gode spillere tilgodeses (udviklingsmæssigt og socialt)
 • de tager positivt imod forslag, ideer og kritik
 • de løbende deltager i trænerkurser
Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening | CVR: 23615711  | Tlf.: 86672118 | bt.if@mail.dk