Om BT-IF / BTs Venner

BTs Venner

Støtteforeningen BT's venner blev stiftet i marts 1997, med det formål at støtte Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforenings arbejde. Støtteforeningen har omkring 55 medlemmer, men selvfølgelig vil vi gerne have flere, så du er meget velkommen som nyt medlem - ring og tilmeld dig hos en fra bestyrelsen.

Medlemmerne har mange forskellige grunde til "at være med her", nogle har været medlem i BT i mange år, og ønsker at bibeholde tilknytningen, og andre er måske lige begyndt at bruge nogle af klubbens faciliteter (klubhuset, petanquebane, legeplads), og ønsker derfor at støtte foreningen på denne måde. Begge dele er gode grunde til at være med, og alle er velkomne.
Vores ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, og normalt vil det være samme aften som Idrætsforeningens.

Kontingent er 100 kr. for et husstandsmedlemskab.

Vores formål er jo, at støtte idrætsforeningen, hvilket sker ved at hovedbestyrelsen eller evt. de enkelte afdelinger, søger økonomisk støtte til ting der mangles.

I 2017 har vi støttet klubben med 15.000,- kr., som tilskud til indkøb af buskrydder, boldpumpe, bolde og nye amaturer i omklædningsrum - altsammen på Vibækvej.

Dine kontingentkroner bliver altså omsat til flere forskellige ting og til glæde for mange.

Vores indtægter kommer primært fra kontingenterne, og det er disse penge vi deler ud hvert år.

 

Kontakt bestyrelsen

Verner Hansen
Formand
Tlf.: 86672312
Ulla Henriksen
Kasserer
Tlf.: 86600221
Karen Christoffersen
Medlem
Tlf.: 86672542
Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening | CVR: 23615711  | Tlf.: 86672118 | bt.if@mail.dk