Om BT-IF / Børneattester

Børneattester

Til trænere/instruktører/holdledere i forbindelse med pædofilicheck/børneattester

Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal checke alle trænere/instruktører/holdledere, som skal have direkte og længerevarende kontakt med børn under 15 ar.

Hvordan foregår det:

Alle trænere vil sammen med denne side fa udleveret en samtykkeerklæring, som skal udfyldes, underskrives

og afleveres/sendes til:

Leo Jacobsen (B/T)
Høgevej 23, Bruunshåb
8800 Viborg 

eller 

Ivan Nørskov (SVIF)
Horsdalvej 14, Vinkel
8800 Viborg

 

Loven siger

At hvis ikke samtykkerklæringen afleveres, kan træneren ikke fortsætte som ungdomstræner i foreningen.

Leo/Ivan sender samtykkeerklæringen og en anmodning om en børneattest (arbejdsgiverblanket) til Det Centrale Kriminalregister.

Hvad er det der checkes:

Det der checkes er straffelovsovertrædelser vedrørende:

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 ar.

• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.

• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 ar.

Øvrige oplysninger vil ikke fremgå. For eksempel får vi ikke at vide om der har været en voldsdom.

Hvem er omfattet:

Der skal indhentes børneattester på trænere/instruktører/holdledere, som er 15 ar og derover:

• som har en fast funktion (fast er lig med mere end tre måneder) og

• som skal have direkte kontakt med børn under 15 ar

Hvem er ikke omfattet:

• Forældre og andre hjælpere, der kører med børnene

• Forældre og andre hjælpere, som hjælper til kortvarigt - f.eks. på en lejrtur

Hvordan behandles attesterne efterfølgende:

Negative børneattester sendes fra Kriminalregistret tilbage til Leo/Ivan, som derefter destruerer den.

Positive børneattester sendes fra Kriminalregistret til DIF/DGI, som orienterer Leo/Ivan, idet en træner med en positiv børneattest ikke kan fortsætte som træner for børn under 15 ar.

Ingen andre i de to foreninger end Leo/Ivan far noget at vide om indholdet af børneattesterne (hverken positive eller negative).

Hvor kan der findes yderligere oplysninger:

www.dif.dk/paedofili

www.dgi.dk/paedofili

www.dfif.dk

eller hvis der er tvivl om noget, så kontakt Leo eller Ivan

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening | CVR: 23615711  | Tlf.: 86672118 | bt.if@mail.dk